RAPOR TENGAH SEMESTER GENAP 2019-2020

RAPOR TENGAH SEMESTER GENAP 2021-2022 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Tuhan semesta atas limpahan taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga kita semua masih bisa menjalankan amanah dan tugas dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada penuntun jalan kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga para sahabat dan pengikutnya yang setia […]

RAPOR TENGAH SEMESTER GENAP 2020-2021

RAPOR TENGAH SEMESTER GENAP 2021-2022 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Tuhan semesta atas limpahan taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga kita semua masih bisa menjalankan amanah dan tugas dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada penuntun jalan kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga para sahabat dan pengikutnya yang setia […]

RAPOR TENGAH SEMESTER GENAP 2021-2022

RAPOR TENGAH SEMESTER GENAP 2021-2022 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Tuhan semesta atas limpahan taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga kita semua masih bisa menjalankan amanah dan tugas dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada penuntun jalan kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga para sahabat dan pengikutnya yang setia […]